Demaneu pressupost sense compromís.

Impressió en relleu d’indicacions per a invidents


Plànol i indicacions en relleu

Plànol imprès en relleu amb les indicacions impreses també en relleu, en braille i en alfabet normal.

Croquis en relleu de figures del Partenó

Dues mostres de croquis impresos en relleu de diferents figures dels frisos del Partenó d’Atenes exposat al British Museum



Fins fa poc temps, la impressió en braille i en relleu era una tasca difícil i costosa. S’havia de fer amb processos especials amb un cost que no era a l’abast de tothom.

Actualment, les noves tecnologies d’impressió en gran format permeten imprimir en relleu sobre gairebé qualsevol superfície. Això permet que no només els textos estiguin impresos amb relleu, sinó que també es pot imprimir en relleu qualsevol dibuix. Tal i com es pot veure en l’exemple de la foto, es poden imprimir indicacions en relleu, en les que tant els plànols com els textos explicatius i els símbols es poden resseguir amb el tacte, i així les persones invidents poden tenir una visió més complerta de les indicacions i fer-se una millor idea de com és el lloc que estan visitant.

Una altra possibilitat de la impressió en relleu és “explicar” com és un dibuix, un quadre, una escultura, etc. mitjançant un croquis en relleu que es pot resseguir per saber la disposició de les diferents figures, etc. com en l’aplicació que es pot veure en la imatge de l’esquerra avall.

En aquesta imatge es pot veure una aplicació que ha fet el British Museum de la impressió en relleu. Per poder explicar als visitants del museu els frisos del Partenó d’Atenes, els ha acompanyat d’uns croquis impresos en relleu en els que es pot resseguir amb el tacte els perfils de les figures, en planta i alçat, mitjançant els quals es pot resseguir amb el tacte com són les figures i quina és la composició de cadascuna de les escenes que composen els frisos.