Demaneu pressupost sense compromís.

Presentació de nova botiga Rolex a Barcelona

Presentació nou distribuïdor Rolex a BarcelonaRovira Digital ha participat en l’organització de l’acte de la presentació d’una nova botiga Rolex a Barcelona, dut a terme el passat 20 de novembre de 2014.

Rovira Digital va confeccionar els panells decoratius que delimitaven l’espai d’exposició i permetien destacar-ne els expositors i les peces exposades.

L’estructura dels panells va permetre muntar-los i desmuntar-los en un temps molt curt, d’acord amb les especificacions requerides pels organitzadors de l’acte, Elisabet Rius per a Equipo Singular, SL

En aquest video podeu veure alguns dels detalls del muntatge i el resultat final.