Demaneu pressupost sense compromís.

Disseny, maquetació i procés de dades   arrow

Disseny, maquetació i procés de dades

Llibres, dossiers, catàlegs.

Flyers, fulletons, displays, cartells.

Papereria comercial, diplomes, identificacions per a fires.

Tractament d’arxius tècnics d’arquitectura i enginyeria en formats d’AUTOCAD, Microstation, etc. per a posterior impressió digital o en offset, mantenint les especificacions tècniques originals.

Tractament de bases de dades o fulls de càlcul com ACCESS o EXCEL, per a personalitzar cartes, mailings, diplomes, targetes, identificacions, flyers, campanyes, etc. en impressió digital (dada variable).

Producció de CD-ROM, CD-CARD i DVD-ROM

Producció de petites sèries de CD-ROM, CD-card o DVD per còpia, inclosa la confecció de la part gràfica en impressió digital.

Producció de grans sèries de CD-ROM, CD-card o DVD per estampació, inclosa la confecció de la part gràfica i impressió en offset i serigrafia.

Es pot presentar el producte acabat en jewel box, single box, en tap autoadhesiu o funda de paper o de plàstic.