Demaneu pressupost sense compromís.

Política de privacitat   arrow

Rovira Digital, SL no recull dades de caràcter personal dels usuaris que naveguen pel seu web ni instal·la cap tipus de programa o galeta (cookie) que permeti fer cap tipus de seguiment de l’activitat de l’usuari a Internet.
Les dades de caràcter personal que es puguin enviar a través del pressupost o a través de missatges de correu electrònic seran objecte de tractament estrictament confidencial, amb la única finalitat d’atendre les peticions enviades i, si és el cas, mantenir la relació comercial que se’n pugui derivar del contacte. Les dades s’incorporaran a un fitxer la titularitat del qual és Rovira Digital, SL. L’usuari que enviï un correu electrònic o una petició de pressupost autoritza expressament el tractament de les dades personals enviades per a les finalitats esmentades.
Qualsevol persona que hagi enviat dades de caràcter personal a Rovira Digital, SL mitjançant correu electrònic o la sol·licitud de pressupost té dret d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades. Aquests drets els podrà exercir posant-se en contacte amb nosaltres per escrit mitjançant correu postal a les dades de contacte esmentades al peu d’aquesta pàgina.
Les dades que s’enviïn per correu electrònic o mitjançant el formulari de petició de pressupost viatgen per Internet mitjançant els protocols estàndard sense encriptació, per la qual cosa l’usuari assumeix el risc d’interceptació de les dades i es compromet a no enviar dades catalogades com a especialment protegides en la normativa vigent de protecció de dades.
Rovira Digital, SL compta amb les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir, un cop emmagatzemades en els sistemes informàtics propis, la seguretat de les dades de caràcter personal de les que és responsable per tal d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en cumpliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.