Contacteu amb nosaltres

Avís legal   arrow

Especialistes en
comunicació i imatge digital

1. Identificació

Rovira Digital, SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

 • La denominació social és Rovira Digital, SL
 • El nom comercial és Rovira Digital.
 • El NIF és B61536884
 • El domicili social és carrer Malgrat, 126, local 2, 08016 Barcelona.

2. Comunicacions

Per a comunicar-vos amb nosaltres, teniu a la vostra disposició els diferents mitjans detallats a continuació:

 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h
 • Telèfon: 934576101
 • Correu electrònic: roviradigital@roviradigital.com
 • Adreça postal: carrer Malgrat, 126, local 2, 08016 Barcelona.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Rovira Digital es consideraran vàlides a tots els efectes quan es realitzin mitjançant qualsevol mitjà dels detallats més amunt.

3. Objecte

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web http://www.roviradigital.com, del qual n’és titular Rovira Digital (en endavant, el propietari).

La navegació pel web del propietari us atribueix la condició d’USUARI del web, i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal. S’adverteix que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del propietari, el qual en farà publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut cas que vulgueu accedir al web i vulgueu fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer ús correcte del web de conformitat amb les lleis, de bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal, i respondrà davant el propietari o davant tercers de qualsevol dany i perjudici que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització que sigui diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, i el propietari podrà denegar o retirar l’accés i ús en qualsevol moment.

4. Condicions d’accés i utilització del web

El web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. Malgrat això, el propietari pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el web al correcte emplenament del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al propietari, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que hagi realitzat.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts al web i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del propietari o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el propietari presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del propietari o de tercers i extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del propietari o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que compti amb l’autorització expressa del titular dels drets corresponents o sigui permès legalment.
 7. Recavar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus o comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi sol·licitud o consentiment previs.

Tots els continguts del web com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el disseny gràfic i codis font constitueixen una obra que pertany al propietari del web, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que és estrictament necessari per a una correcta utilització del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el web són propietat del propietari del web, i no es pot desprendre de l’ús o accés cap dret sobre els mateixos.

Queden prohibits la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el propietari d’aquest web i el propietari del web on s’hagi establert l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació per part del propietari del present web dels continguts o serveis que presti el propietari del web on s’hagi establert l’enllaç.

El propietari no es responsabilitza de l’ús que faci cada usuari dels materials posats a disposició en aquest web ni de les actuacions que realitzi l’usuari en base a aquests.

5. Responsabilitat

El propietari s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu web, sempre i quant aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer sense permís.

Cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines incloses o accessibles a través del web, haurà d’enviar una notificació al propietari identificant-se de forma fefaent i especificant les infraccions suposades.

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i utilització

El contingut del present web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El propietari exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de qualsevol classe en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als qual s’hagi accedit a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del web. En particular, i a tall d’exemple, el propietari no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual o industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el propietari declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest web. El propietari no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El propietari no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

7. Procediments en cas de realització d’activitats de caire il·lícit

Cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines incloses o accessibles a través del web, haurà d’enviar una notificació al propietari, identificant-se de forma fefaent i especificant les suposades infraccions.

8. Publicacions

La informació administrativa facilitada mitjançant el web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, els quals constitueixen l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest web s’ha d’entendre com un guia sense propòsit de validesa legal.

9. Polítiques d’enllaços

És possible que es redirigeixi des del web a continguts de webs de tercers. Atès que el propietari no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus webs, el redireccionament no implica en cap cas l’existència de relació entre el propietari del present web i el del lloc en el que s’hagi establert el redireccionament, ni acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. Des del present web no s’assumeix cap tipus de responsabilitat sobre els continguts o serveis del tercer. En tot cas, el propietari manifesta que retirarà de forma immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació estatal o internacional o l’ordre públic, retirant immediatament la redirecció al web del tercer, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

10. Propietat intel·lectual

El web, inclosos els dissenys, logotips, text i/o gràfics que són propietat del propietari del web, o en disposa la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del web es troben protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al propietari i que puguin aparèixer en el web, pertanyen als seus propietaris respectius, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui produir respecte dels mateixos. En tot cas, el propietari compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

11. Menors d’edat (14 anys)

ATENCIÓ: per a la utilització dels serveis que ofereix el web, els menors de 14 anys hauran d’haver obtingut, prèviament, autorització dels pares, tutors o representants legals, atès que aquests hauran de respondre pels actes realitzats pels menors al seu càrrec, i els correspon tota la responsabilitat a l’hora de determinar els continguts i serveis als quals poden tenir accés. Aquesta autorització la podran realitzar a través del correu electrònic privacity@roviradigital.com

12. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació vigent aplicable en el domicili del propietari, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del web els jutjats i tribunals que corresponen al domicili del propietari.

Les condicions presents es regiran per la legislació vigent aplicable en el domicili del propietari.

Els idiomes utilitzats seran els cooficials en el territori de la comunitat autònoma de Catalunya.

Aquest web utilitza cookies pròpies perquè tingueu una millor experiència i de tercers per a realitzar l'anàlisi de la nevegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies