Contacteu amb nosaltres

Política de privacitat   arrow

Especialistes en
comunicació i imatge digital

A ROVIRA DIGITAL, SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació us indiquem amb detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – PRIVACITAT

El prestador es compromet al compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes en el Reglament (UE) 2016/679, Reglament general de protecció de dades (RGPD), i en la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

El prestador posa a disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant als usuaris dels aspectes següents:

 1. Dades del responsable del tractament.
 2. Finalitat.
 3. Legitimació.
 4. Destinataris.
 5. Procedència.
 6. Informació addicional

Quan necessitem obtenir informació personal de l’usuari, sempre es sol·licita que ens la proporcioni voluntàriament i de manera expressa.

En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, accepta explícitament que les dades personals facilitades siguin tractades sota la nostra responsabilitat per a complir les finalitats següents:

 1. Gestionar la nostra relació i oferir-vos el servei personalitzat sol·licitat.
 2. Tramitar consultes, assessorament, encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició realitzada per l’usuari mitjançant qualsevol de les formes de contacte a la seva disposició en el web de Rovira Digital, SL.
 3. Tramesa de comunicacions comercials publicitàries sobre els nostres productes per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials.

Totes les dades sol·licitades són obligatòries. Sense elles seria impossible dur a terme la finalitat per a la qual es sol·liciten en cada cas.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i dels usos i finalitats al qual va destinat. Per això, s’indica la informació següent:

1.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Rovira Digital, SL, NIF B61536884, c. Malgrat 126, local 2, 08016 Barcelona
Correu electrònic: privacity@roviradigital.com
Telèfon 934576101

2.- Quina és la finalitat del tractament de les vostres dades personals?

A Rovira Digital, SL tractem la informació facilitada per les persones interessades amb les finalitats següents:

 1. Gestió de clients: Dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 2. Gestió de proveïdors: La gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
 3. Selecció de personal: Gestió de currículums rebuts i realització dels processos de selecció de personal.
 4. Formularis de contacte: Sobre els formularis de contacte del nostre web, atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.
 5. Subscripció a newsletter: Gestionar la subscripció de la newsletter, que enviem de forma periòdica als interessats que s’hi han subscrit.

3.- Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran:

 1. Mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 2. Sobre els currículums, es conservaran les dades dos anys després de la última interacció.
 3. En referència a les dades obtingudes a través dels formularis de contacte o per la subscripció a la nostra newsletter, mentre no es sol·liciti la supressió de les dades.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al  tractament de les vostres dades:

 1. Gestió de clients:
  1. Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
  2. Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials dels nostres serveis per via electrònica
 2. Gestió de proveïdors:
  1. Execució d’un contracte: Dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
  2. Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials dels nostres serveis per via electrònica.
 3. Selecció de personal:
  1. Consentiment de l’interessat: Gestionar els currículums rebuts i dur a terme els processos de selecció de personal.
 4. Formularis de contacte:
  1. Execució d’un contracte: Atendre la vostra sol·licitud.
  2. Consentiment de l’interessat: Enviar-vos comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques.
 5. Subscripció a newsletter:
  1. Consentiment de l’interessat: Enviar el newsletter de forma periòdica.

5.- A qui es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades es comunicaran als destinataris següents:

 1. Gestió de clients:
  1. Administració tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
  2. Entitats bancàries, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 2. Gestió de proveïdors:
  1. Administració tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
  2. Entitats bancàries, amb la finalitat de dur a terme els pagaments corresponentes (requisit contractual).
 3. Selecció de personal: No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal
 4. Formularis de contacte i newsletter: no es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
  1. 6.- Transferència de dades a països tercers?

   Estan previstes les transferències de dades a tercers països per la utilització de xarxes socials o serveis de tercers utilitzats per nosaltres, en aquells tractaments on s’utilitzin mitjans de comunicació (per exemple, xat o missatgeria instantània, videoconferència, etc.), en el règim que determinin les xarxes socials o serveis utilitzats en cada cas.

   7.- Quins son els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Rovira Digital, SL estem o no tractant dades personals que els afecten.

   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

   En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas es conservaran amb la finalitat única de l’exercici o la defensa de reclamacions.

   En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Rovira Digital, SL deixarà de tractar les seves dades, llevat de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

   Podreu exercitar materialment els vostres drets adreçant-vos a l’adreça de correu electrònic privacity@roviradigital.com o per carta a l’adreça següent: carrer malgrat, 126, local 2, 08016 Barcelona.

   Quan es dugi a terme l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

   El consentiment atorgat ho és per a totes les finalitats la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Teniu dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament en base al consentiment donat abans de ser retirat.

   Cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent a través del web: http://www.aepd.es

   8.- Com hem obtingut les vostres dades?

   Les dades personals que tractem a Rovira Digital, SL procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

   Les categories de dades que es tracten són:

   • Dades identificatives
   • Adreces postals i electròniques
   • Informació comercial
   • Dades bancàries

Aquest web utilitza cookies pròpies perquè tingueu una millor experiència i de tercers per a realitzar l'anàlisi de la nevegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies